Waar ligt de grens? Samen over grenzen. Grenzen zijn overal; landsgrenzen, natuursgrenzen, tastbare grenzen zoals een muur of schutting, grenzen op basis van wet- en regelgeving en persoonlijke grenzen die je kunt onderverdelen in fysieke en emotionele grenzen. In het forensische werkveld hebben we allemaal te maken met verschillende soorten grenzen. Waar een grens is, kan ook over een grens worden gegaan. Tijdens deze studiedag werden verschillende soorten grenzen bespreekbaar gemaakt.

Veel van onze deelnemers reisden de provincie grenzen over om in Halsteren op Landgoed Vrederust in De Ark, een mooie oude kerk, de forensische studiedag mee te maken. Na koffie met gebak ging de ochtend van start met een bijzonder boeiende presentatie van Ingrid Candel over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg. 

Haar presentatie bood een diepgaande en verhelderende kijk op dit onderwerp. Vanaf het moment dat Ingrid het podium betrad, was het duidelijk dat ze een gepassioneerde spreker is met een grondige kennis van het onderwerp. Haar betrokkenheid en enthousiasme wist ze over te brengen op het publiek en zorgden ervoor dat het publiek direct geboeid was. Ze begon de presentatie met het schetsen van een kader waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg plaatsvindt en benadrukte de noodzaak van bewustwording en preventie. Ze creëerde een open sfeer waarin de deelnemers werden aangemoedigd om vragen te stellen en hun eigen ervaringen te delen. Dit zorgde voor levendige discussies en gaf de gelegenheid om dieper in te gaan op specifieke situaties. Ingrid illustreerde haar presentatie met praktijkvoorbeelden en wetenschappelijkestudies die de complexiteit van het onderwerp onderstreepten. Ze benaderde het onderwerp op een genuanceerde en evenwichtige manier, waarbij ze zowel de impact op de slachtoffers als de mogelijke oorzaken en drijfveren van de "daders" belichtte. Naast het bespreken van de problemen, bood Ingrid ook concrete handvatten voor preventie en het omgaan met gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg. Ze presenteerde verschillende strategieën en benadrukte het belang van een proactieve en cultuurspecifieke aanpak binnen zorginstellingen. Al met al was de presentatie van Ingrid Candel over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg een waardevolle ervaring. Wij zijn ervan overtuigd dat de inzichten en tools die ze heeft gedeeld, een positieve bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen en aanpakken van dit ernstige probleem in de zorgsector.

Daarna was het tijd voor een welverdiende lunch! Deze werd verzorgt door Restaurant de Sprenge, waar de deelnemers van de dagbesteding alle broodjes heerlijk hadden belegd! 

Het middagprogramma bestond uit drie workshops. Bij de workshop De Mat op! Werd de aandacht gericht op het vinden van de sleutel tot effectieve interactie en samenwerking binnen teams en in de omgang met cliënten. De workshop werd op een interactieve manier vormgegeven, waarbij de deelnemers daadwerkelijk aan de slag gingen met de "Mat". Ze werden aangemoedigd om hun persoonlijke leerdoelen op de Mat te zetten. Het was een waardevolle ervaring die de deelnemers in staat stelde om hun interactievaardigheden te ontwikkelen en te versterken. Bij de workshop Signaleringsplan voor de werknemer deelde Corrie haar persoonlijke ervaring met een burn-out. De deelnemers kregen inzicht in de signalen die kunnen wijzen op een burn-out en leerden wat wel en niet te doen in een dergelijke situatie. Via een groepsgesprek over burn-out werd er gewerkt aan het maken van een signaleringsplan, waarbij het welzijn van de werknemers centraal stond. Het was een leerzame workshop die de deelnemers bewust maakte van het belang van zelfzorg en het herkennen van signalen van burn-out. Tot slot gingen de deelnemers massaal over de streep bij de gelijknamige workshop. Aan de hand van stellingen werd duidelijk aan welke 'kant' de deelnemers stonden, waarna er open gesprekken plaatsvonden om elkaars motivatie en ervaringen te horen. Deze workshop creëerde een veilige omgeving waarin mensen hun ervaringen konden delen en van elkaar konden leren.

Na de afsluiting met een borrel en heerlijke hapjes, uiteraard door Restaurant de Sprenge gemaakt, gingen alle deelnemers met een tas vol goodies naar huis. Wij kijken terug op een inspirerende en geslaagde studiedag. Hopelijk tot volgend jaar!