Aanmelden voor deelname zal worden geopend zodra het programma compleet is. Naar verwachting zal dit begin 2024 zijn.