'Snap jij het nog?'  LVB herkennen, erkennen en aansluiten


Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben drie tot vier keer zoveel kans om psychopathologie te ontwikkelen dan normaal begaafde mensen. Denk daarbij aan gedrags- en agressie problemen, persoonlijkheidsstoornissen, depressie en angstproblematiek, maar ook aan schizofrenie en psychoses. Geen wonder dat patiënten met een LVB geregeld opgenomen worden binnen een forensische behandelsetting. 

Op de Forensische Studiedag 2021 staan we stil bij de uitdagingen van het werken met LVB-patiënten binnen de forensische psychiatrie. We laten je zien hoe je kunt omgaan met mensen die met deze complexe problematiek door het leven gaan.

Zorgverleners herkennen en erkennen deze doelgroep steeds beter. Maar hoe sluiten we goed aan bij hun zorgvraag? Hoe voorkom je dat iemand met LVB ‘op zijn tenen’ loopt om zijn beperking te verbergen? Wat zijn de gevolgen van langdurige overvraging van de LVB-patiënt? En welke tools zijn beschikbaar voor deze groep? 

2 of 3 juni 2021 zal je de link naar de livestream via je opgegeven e-mailadres ontvangen!

Benieuwd naar het programma van dit jaar? 👇🏻

8.45 uur start inloggen.
9.15 uur start studiedag met een introductie door leden van de organisatie Jill Leers en Niek Roffel.
9.30 uur spreker klinisch psycholoog en onderzoeker Teunis van den Hazel m.b.t. LVB en suïcidepreventie.
10.30 uur spreker verpleegkundig specialist Krissie Aerts m.b.t. taboe onderwerpen onder mensen met LVB.
11.30 uur spreker beeldend therapeut en programmaleider Helpers en Helden Nicole Strijbos m.b.t. schematherapie ter versterking van competenties en zelfgevoel onder mensen met LVB.
12.30 uur afsluiting studiedag.

Wij hebben er zin in!