Thema: Vrijheid in beperking. Herstel binnen de kaders.

Een thema waarin we het met elkaar gaan hebben over hoe we nu omgaan met deze thema’s en waarop we bepaalde keuzes baseren die we maken in dit werk gericht op vrijheid in beperking.

Aan de verdere vormgeving van het programma wordt nog hard gewerkt! Zodra hier meer over bekend is zal dit worden gedeeld op de website en via Facebook en LinkenIn.